Projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination bol schválený v programe INTERREG SK-HU Fond malých projektov. Zmluva bola podpísaná k 27.10.2020. Realizácia aktivít je naplánovaná na obdobie 10.2020 – 8.2021.

Cieľom projektu je prehlbovanie spolupráce a koordinácie rozvoja cezhraničnej destinácie Danube Islands spolu s maďarským partnerom Szigetkoz TDM.

V projekte boli schválené aktivity: Komunikačná stratégia online  na sociálnych sieťach, komunikácia destinácie aj formou veľtrhov, brožúrou a tlačovými výstupmi, zvýšenie koordinácie v území, športovo-rekreačné podujatie na Malom Dunaji, aktualizácia Stratégie Danube Islands

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Share this post