Workshop: Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce

Workshop: Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce

05.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope na tému Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce, ktorého cieľom bolo zhodnotiť doterajšie fungovanie v oblasti cezhraničnej územnej spolupráce, zabezpečenie vyššieho modelu fungovania a posilnenie kompetencií pri príprave a riadení v oblasti cezhraničnej územnej spolupráce. Program workshopu bol tematicky rozdelený do dvoch okruhov:

  1. téma: Využité/nevyužité príležitosti v cezhraničnej územnej spolupráci – zhodnotenie doterajšieho systému, diskusia o prioritách a potrebách regiónov v cezhraničnej územnej spolupráci,

  1. téma: Budúcnosť implementácie programov cezhraničnej územnej spolupráce – návrh nariadenia o Európskej územnej cezhraničnej spolupráci, zabezpečenie priorít regiónov v Návrhu nariadenia a Návrh nariadenia – aktivity programu (INTERACT).

Share this post