O dome Centrope

SDC - Slovenský dom Centrope

Slovenská decentralizovaná kancelária pre spoluprácu. Združenie právnických osôb bolo založené na základe schválenia zastupiteľstiev miest Bratislava a Trnava v r. 2008.

Hlavný cieľ združenia: Je konať v mene svojich členov a zastupovať ich spoločné záujmy v rámci multilaterálnej iniciatívy Centrope.Sídlom združenia je Sabinovská 16, Bratislava 820 05, kde sa nachádzajú aj kancelárie združenia.
Súčasní členovia združenia: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mesto Svätý Jur, Mestská časť Bratislava – Čunovo.

Orgány združenia: Valné zhromaždenie, predseda združenia, dozorná rada.
Kancelária združenia je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje, odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s cieľmi združenia.

Prezentacia Centrope final

Správy o činnosti a hospodárení SDC, plány činnosti SDC