Rodinné pasy

Webinar Euroregio Family Pass

Dňa 14.5 sa uskutočnil online webinár Euroregio Family Pass, na ktorom SDC prezentovalo Family Net Bratislava region

RODINNE PASY SK

Rodinné pasy

 

http://www.rodinne-pasy.sk/admin