Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Projekt Danube Islands bol realizovaný v období apríl 2019 – marec 2020. Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu a v zadaných termínoch. Výstupy projektu (Koncept, Story mapy, bannery a roll upy, brožúry, výstavy CR a cesty stakeholderom SK-HU) napomáhajú k vzájomnej spolupráci a spoločnému budovaniu cezhraničnej destinácie. Ciele projektu boli naplnené a partneri...

Stakeholder Tour

Vzájomné spoznávanie parterov, atrakcií, služieb a kultúrnych pamiatok. To je prvý krok k nadväzovaniu partnerstiev navzájom. K tomuto slúžili dve poznávacie cesty, jedna v Maďarsku v novembri 2019 a druhá na Slovensku v marci 2020.

Medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu

Rovnako dôležité pre zviditeľňovanie novej destinácie Danube Islands sú medzinárodné veľtrhy. S maďarským partnerom sme sa spolu zúčastnili Ferien Messe 2020 vo Viedni, taktiež v Bratislave Slovakiatour a Utahaz v Budapešti.

Bannery v exteriéroch a interiéroch

K zviditeľňovaniu a rozširovaniu povedomia novej destinácie Danube Islands boli spracované veľkoplošné bannery, ktoré budú visieť na viacerých verejných miestach (napr. kúpaliskách) a tiež interiérové roll upy vhodné do TIKov, hotelov či cestovných kancelárií. 3.Roll UP_85x203cm_

Story mapy Danube Islands

Vyznamným výstupom projektu sú inovatívne nástroje určené priamo návštevníkom destinácie Danube Islands. Sú to dve Story mapy – mapy s príbehom, kde sa na mape zobrazujú informácie , ktoré návštevník potrebuje a hľadá ešte pred výletom.  Súčasťou Story máp sú aj plánovače výletov pre vodnú cestu a cyklocesty. https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6d30b1a6d9084ea2877205fc81552ffa https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=1640efb69d4e41d8bd3da593902c1d52

Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja

Jednou z aktivít projektu je aj dokument ,, Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja”. Na základe tejto dokumentácie bude v krátkom čase realizované značenie ,,Vodného chodníka na Malom Dunaji”. 1.Tematicka cesta Maly Dunaj_koncept_2020_final version

Story mapy Danube Islands

Vyznamným výstupom projektu sú inovatívne nástroje určené priamo návštevníkom destinácie Danube Islands. Sú to dve Story mapy – mapy s príbehom, kde sa na mape zobrazujú informácie , ktoré návštevník potrebuje a hľadá ešte pred výletom.  Súčasťou Storymáp sú aj plánovače výletov pre vodnú cestu a cyklocesty. https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6d30b1a6d9084ea2877205fc81552ffa https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=1640efb69d4e41d8bd3da593902c1d52