Cesty šľachtických rodov

Po stopách rodu Pálffy

Prijmite naše pozvanie a vráťte sa s nami do dôb, kedy čas plynul akoby inak a spoznajte odkaz veľaváženého rodu Pálffy, ktorého meno hrdo reprezentoval nejeden palatín, strážca uhorskej koruny, diplomat, generál, biskup či župan.  

Cesty šľachtických rodov

Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji

Ako produkt cestovného ruchu

Projekt bol realizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Palffy a Esterhazy. Splnenie hlavných aktivít  projektu: vypracovanie Metodiky- štandardy budovania tematických ciest, vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest, Akčný plán, vypacovanie marketingovej komunikácie pre Tematické cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie na značenie vybratých tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy“ bude slúžiť ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tématických ciest šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Realizácia tématických  ciest  „ Šlachtické rody Pallfy a Esterházy „ sa očakáva  približne o rok,  s využitím programu  INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-CZ .

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

 

Historická cesta ESTERHÁZIOVCOV

Historická cesta PÁLFIOVCOV