Danube Islands

Danube Islands

Danube Islands je projektom udržateľnosti a rozvoja destinácie Malý a Mošonský Dunaj. Nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Danube Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

Slávnostné ukončenie projektu Danube Bike&Boat a vodáckej sezóny na maďarskej strane

Maďarský partner projektu „Danube Bike & Boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne” realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Mesto Mosonmagyaróvár týmto pozval projektových partnerov, zástupcov obcí Žitného ostrova a Szigetközu a poskytovateľov služieb  na záverečné podujatie projektu

do  Mosonmagyaróváru  dňa 25.10.2019.

Pokračovanie rozvoja destinácie Danube Islands a jej koordináciu v nadväznosti na zrealizovaný projekt Bike&Boat predstavila Tatiana Mikušová,riaditeľka združenia  Slovenský Dom Centrope.

Projekt Danube Islands - skrátená verzia

Zažite destináciu Danube ISLANDS - Duatlon 2019

.

Malý a Veľký Žitný ostrov - brožúra

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

– Aktivita “* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo Vrakuni” *sa zameriava na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre návštevníkov zdarma.

Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede medzi SDC a Ezus RDV – projekt Danube Islands (Interreg SK-HU Fond malých projektov)

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 – 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.