Projekt Partnerstvo CMS

Projekt Partnerstvo CMS

„Projekt „Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí“  má za sebou už polovicu času na jeho realizáciu. 05.12.2018 sa konala v Nitre na príznačnom mieste, v aule sv. Gorazda, konferencia – 2. projektové stretnutie cezhraničnej skupiny partnerov, ktorí tento projekt spoločne rozvíjajú (združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metodeje, M.A.S. Buchlov, Mendelova univerzita v Brně, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope). Obsahom konferencie bolo najmä:

  •      Prezentácia štúdie „Definovanie  tematického vymedzenia  a analýza strategických lokalít Cyrilometodskej cesty“ (v prílohe)
  •        Dotazníkový prieskum u vytipovaných skupín stakeholderov
  •        Databáza Dobrých praxí – nájdete na www.cyril-methodius.eu
  •         Stretnutia so stakeholdermi – Okrúhle stoly
  •         Príprava Stratégie rozvoja a Akčné regionálne plány
  •        Komunikačný plán Cyrilometodskej cesty5

Share this post