Tématické cesty

Geopark Malé Karpaty

Geoturistika a geoparky sú novším trendom, ktorý spája trávenie voľného času, vzdelávanie a lokálne ekonomické aktivity. Ale primárnym cieľom ostáva ochrana samotného územia. Geopark Malé Karpaty bol do Siete geoparkov SR prijatý ako najmladší v roku 2021. Ide o jediný slovenský geopark od počiatku budovaný iniciatívou zdola a podľa pravidiel UNESCO.

Geopark Malé Karpaty (bratislavaregion.travel)

 

Cesta krížov

Ctený návštevník, pozývame Ťa, aby si sa vydal putovať po stopách ľudí, ktorí vo svojom srdci prechovávali hlbokú úctu k Panne Márii, matke Spasiteľa Ježiša Krista. Cesta krížov Ťa prevedie pôvabnými malokarpatskými lesmi a ukáže Ti časť trasy, ktorou kedysi kráčali veriaci zo Svätého Jura a okolia na naše najstaršie pútnické miesto – do Mariánky na Záhorí.  Postupne sa pred Tebou vynoria drobné stavby – kríže a božie muky – každý so svojím príbehom, až sa dostaneš do cieľa – k Bielemu krížu z roku 1566. Pútnici si tu zvykli doplniť energiu a oddýchnuť. Rovnako tak môžeš – napriek odstupu stáročí, dnes aj Ty.  Skôr ako sa vydáš kopcom do lesov, zastav sa na chvíľku v areáli tunajšieho Kostola svätého Juraja s drevenou zvonicou. Prajeme Ti krásny zážitok pri poznávaní tunajšieho kraja, v ktorom cítiť odkaz kresťanstva na mnohých miestach. Dozvieš sa viac aj o kríži ako symbole kresťanov, ktorý Ťa na Ceste krížov bude sprevádzať.
Na každej z 13tich zastávok, pekne zrekonštruovaných sme umiestnili originálny QRcode príbehom daného miesta, alebo zaujímavosťami Mariánskej cesty.

https://www.mapa.bratislavaregion.travel/cesta-krizov/

Nová webová stránka www.kulturnecesty.sk

Nová webová stranka www.kulturnecesty.sk prezentuje šesť  medzinárodných Kultúrnych ciest, prechádzajúcich územím Západného Slovenska. Stránka ponúka návštevníkovi spôsob, aby si vyskladal svoju vlastnú Tematickú cestu, podľa toho, čo ho zaujíma. Na stránke návštevník objaví aj rôzne inovatívne virtuálne prezentácie jednotlivých pamiatok
link:

"Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí" .

 Je to  komunikačná stratégia pre Tematické cesty v on-line prostredí. Ponúka návod, akými spôsobmi je potrebné oslovovať vybrané cieľové skupiny práve v súčasnej on-line dobe.
Zároveň poukazuje na obrovský výskyt  pamiatok kultúrneho dedičstva na Západnom Slovensku, ktoré predstavujú nevyužitý potenciál  na rozvoj kultúrneho turizmu.

Tématické cesty

Združenie realizuje projekt „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality“
Jeho cieľom je ponúknuť domácemu návštevníkovi zaujímavou formou, s využitím rôznych digitálnych technológií rôznorodé „príbehy“ z dávnej minulosti, ktoré boli impulzom k vyspelosti súčasnej Európy.
   
Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- program Podpora regionálneho rozvoja.

Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku

Tematické kultúrne cesty spájajú viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu prostredníctvom spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných európskych tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovskeho kulúrneho dedičstva. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.

 

Združenie Slovenský dom Centrope pre svojich členov BSK,TTSK a Svätý Jur  v súčasnosti realizuje projekt „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality“

Projekt je zameraný na zviditeľnenie tematických kultúrnych ciest na území západného Slovenska prostredníctvom inovatívnych digitálnych technológií.  V turizme sa v súčasnosti využívajú rôzne interaktívne plánovače ciest, interaktívne story mapy, digitálne simulácie, ako aj aplikácie rozšírenej a virtuálnej reality. Digitálne turistické produkty nachádzajú svoje publikum prostredníctvom digitálnych nástrojov v on-line prostredí. Aj týmto spôsobom sa dajú osloviť rôzne skupiny návštevníkov pre hľadanie poznatkov z dávnej minulosti avšak zaujímavými prostriedkami súčasnosti.

Tematické trasy_ clanok _web

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- program Podpora regionálneho rozvoja.

 

 

Tlačová správa

projekt:  Tematické kultúrne cesty – nástroj pre oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu

Dňa 15.12.2020 sa konalo on-line stretnutie zástupcov krajov BSK,TTSK,NSK , obcí , oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

Cieľom série webinerárov, ktoré združenie začalo v decembri 2020, aby sa relevantní oslovení stakeholderi  spoločne pripravili na letnú sezónu 2021. Zmyslom komunikácie  je spájanie síl, vzájomná informovanosť a sieťovanie, nevyhnutné kroky pre koordináciu rozvoja pri každej tematickej kultúrnej ceste, prechádzajúcej územím Slovenska.Programom webinára bola prezentácia Tematických kultúrnych ciest, Metodika pre tvorbu Stratégie rozvoja kultúrnych ciest a návrh pre koordináciu  spoločných postupov v budúcom roku. Ďalší webinár sa bude konať koncom  januára 2021.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- program Podpora regionálneho rozvoja.

(v prilohe je ppt z webinara)

Tématické cesty- Webinerár 15.12.2020

V rámci realizácie aktivít projektu „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality“  sa dňa 15.12.2020 konal 1.webinár Tematické kultúrne cesty – nástroj pre oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu, na ktorom sa zúčasnili zástupcovia stakeholderov zo Slovenska, z verejného aj súkromného sektora. Cieľom série webinárov, ktoré organizuje združenie je osveta medzi stakeholdermi, o čom Kultúrne cesty majú byť, zaroveň aktivizácia stakeholderov do ich zapojenia sa k budovaniu konkrétnych tematických Kulturnych ciest. Webinár č.2 je plánovaný na január 2021

Tematické cesty – webinerar 15.12.20 fin (1)

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Príspevky Tématicke cesty na Facebooku

Rozhovor

Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych technológiách v turizme.

Blog – rozhovor1 TM

Mariánska cesta

Označenie Mariánska cesta, ktorá vás navedie na našu trasu, je oficiálnym
pomenovaním konkrétnej ulice vo Svätom Jure, no Mariánska cesta v pravom
význame slova je vlastne medzinárodná diaľková pútnická trasa z Čenstochovej v
Poľsku do Mariazellu v Rakúsku.

CESTA KRIZOV 11.2020 (1)