Stretnutie Steering Group Centrope 2017

Stretnutie Steering Group Centrope 2017

Dňa 28.6.2017 sa vmaďarskom meste Šopron konalo zasadanie Steering group Centrope. Stretnutie otvoril Zoltán Németh, predseda  Gyor-Moson-Copron county.

Aktivity maďarského predsedníctva Centrope v roku 2017 predstavil Tibor Polgár, sekretariát Centrope HU. Hlavné aktivity sú zamerané na obnovenie a posilnenie spolupráce stakeholderov a vytvorenie platformy, zvýšenie vizibility Centrope, podporu relevantných iniciatív Centrope, organizovanie podujatí v oblasti e-mobility a regionálnej dopravy.

Félix Moldován, z ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky predstavil východiská, ciele a aktivity maďarského predsedníctva Dunajskej stratégie v oblastiach makroregionálnych stratégií, energetickej bezpečnosti a čistej dopravy.

Partneri SK, CZ, AT a HU prezentovali výstupy rozvoja cezhraničných aktivít, podujatí a projektov v oblastiach, za ktoré v Centrope iniciatíve zodpovedajú  (v prílohe .ppt všetkých partnerov, SK – turizmus, kultúra).

Share this post