O projekte Centrope

Projekt Centrope

Región strednej Európy sa skladá z ôsmych spolkových krajín, krajov a žúp, v ktorých žije približne šesť a pol milióna obyvateľov. Región sa nachádza v bode stretu štyroch štátov a štyroch rôznych jazykov – dokonalé rozhranie „novej Európy“ – toto všetko sa odzrkadľuje v rozmanitosti partnerských regiónov a miest zapojených do projektu CENTROPE.

Dve hlavné mestá Bratislava a Viedeň ako aglomeračné dvojičky, ktoré sú od seba vzdialené len 60 kilometrov, Brno a Győr ako dodatočné mestá nadregionálneho významu, ako aj niekoľko ďalších miest, tvoria hnacie sily hospodárskeho a kultúrneho rozmachu európskeho regiónu. Narastajúca prosperita, výkonné odvetvia zamerané na export, globálne prepojené uzly služieb a pracovná sila vyznačujúca sa vysokým vzdelaním, to sú hlavné charakteristiky stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región spája partnerov, ktorí sa dokážu navzájom ideálne dopĺňať a spoločne – viac, ako keby stáli osamote – predstavujú kvalitu života, príležitosť, kreativitu, rast a otvorenosť.

Na mieste, kde sa hovorí rôznymi jazykmi a ktoré priťahuje podnikateľské aktivity, ľudí a nápady z celého sveta, možno CENTROPE označiť za stred srdca Európy. Z tohto dôvodu má CENTROPE vynikajúce predpoklady na to, aby sa z neho stal jeden z najdynamickejších európskych priestorov v oblasti bývania a práce.