Author - admin

Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku

Tematické kultúrne cesty spájajú viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu prostredníctvom spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných európskych tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta...

Tlačová správa 

Projekt: Tematické kultúrne cesty – nástroj pre oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu  Dňa 15.12.2020 sa konalo on-line stretnutie zástupcov krajov BSK,TTSK,NSK , obcí , oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu. Cieľom série webinerárov, ktoré združenie začalo v decembri 2020, aby sa relevantní oslovení stakeholderi  spoločne pripravili na letnú sezónu 2021. Zmyslom komunikácie  je spájanie síl, vzájomná...

Tématické cesty Webinerár 15.12.2020

V rámci realizácie aktivít projektu „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality“  sa dňa 15.12.2020 konal 1.webinár Tematické kultúrne cesty – nástroj pre oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu, na ktorom sa zúčasnili zástupcovia stakeholderov zo Slovenska, z verejného aj súkromného sektora....

nov Projekt “Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka”

V rámci roka 2020 združenie realizovalo na území Malého Dunaja vybudovanie náučného chodníka. Na 40tich miestach sa návštevník dozvie o zaujímavých technických pamiatkach, o flóre a faune územia lúžnych lesov a ďalších atraktívnych miestach. Pre náučný chodník bola spracovaná brožúra v troch jazykoch a tiež elektronická verzia, zapracovaná v Mape s príbehom Splav Malého Dunaja Projekt bol podporený...

Brozurka Vodná náučná cesta Malý Dunaj 

Vznikla v rámci realizácie projektu, ktoré ho cieľom je ponúknuť návštevníkovi Malého Dunaja všetky potrebné informácie o rieke a v jej okolí. Brožúrka je v troch jazykoch (slovenčina, angličtin a maďarčina) a  návštevník by ju mal nájsť u stakeholderov pozdĺž celého toku rieky. Zaujímavosťou brožúrky je autentický QR code konkrétneho miesta. Zacielením naň sa návštevník dostane...

Projekt “Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka”

V rámci roka 2020 združenie realizovalo na území Malého Dunaja vybudovanie náučného chodníka. Na 40tich miestach sa návštevník dozvie o zaujímavých technických pamiatkach, o flóre a faune územia lúžnych lesov a ďalších atraktívnych miestach. Pre náučný chodník bola spracovaná brožúra v troch jazykoch a tiež elektronická verzia, zapracovaná v Mape s príbehom Splav Malého Dunaja Projekt bol podporený...

Náučný chodník na toku Malého Dunaja

V rámci projektu  bol realizovaný aj Plánovač výletov Danube Islands. Plánovač je on-line pomôcka pre potenciálneho návštevníka vodnej cesty na Malom Dunaji, ktorá mu pomôže naplánovať si vlastný úsek, ktorý chce na vode absolvovať. Plánovač ponúka návštevníkovi čo zaujímavé môže vidieť v prírode či technické pamiatky, ale aj praktické rady (kde sa nalodiť/vylodiť, koľko to...

Projekt Danube Islands Coordination

program: cezhraničná spolupráca Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov prioritná os:  PA4 podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Vedúci partner: Slovenský dom Centrope cezhraničný partner: Sziget Koz TDM Celkový rozpočet: 55 576,50 Eur Príspevok ERDF:  47 240,02 Eur Spolufinancovanie: 8 336,48 Eur Realizácia projektu:  10.2020 - 8.2021   Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať...