Projekt Partnerstvá – Cyrilometodská cesta

Projekt Partnerstvá – Cyrilometodská cesta

Dňa 24.6.2019 sa na TTSK konalo pracovné stretnutie slovenských partnerov
(SDC,TTSK,NSK). Cielom stretnutia bola diskusia k navrhovanej Stratégii
rozvoja Cyrilometodskej cesty. Výstupom stretnutia bola dohoda partnerov o
budúcej spolupráci, resp. o možnosti vzniku koordinátora rozvoja
Cyrilometodskej cesty pre územie Slovenska. Taktiž sa partneri dohodli o
spoločnom postupe a pripomienkach, pre zadanie Stratégie rozvoja
Cyrilometodskej cesty.

Share this post