„Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí“ . 

 „Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí“ . 

 Je to  komunikačná stratégia pre Tematické cesty v on-line prostredí. Ponúka návod, akými spôsobmi je potrebné oslovovať vybrané cieľové skupiny práve v súčasnej on-line dobe.
Zároveň poukazuje na obrovský výskyt  pamiatok kultúrneho dedičstva na Západnom Slovensku, ktoré predstavujú nevyužitý potenciál  na rozvoj kultúrneho turizmu.

 

Digitálne nástroje_Kultúrne cesty_2020 (1)

Share this post