Projekt „Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka“

Projekt „Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka“

Bol schválený vo výzve Dunajského fondu 2019.
Schválená bola dotácia vo výške 7700 Eur a spolufinancovanie vo výške 300 Eur zabezpečia členovia BSK a TTSK. Z vlastných zdrojov, výstupov z iných projektov združenie zabezpečí Koncept MD a Maru s príbehom o Malom Dunaji.
Výstupom projektu bude označené územie Malého Dunaja na 40tich miestach.
Projekt bol podporený z Dunajského fondu, BSK, TTSK a vlastných zdrojov

Share this post