Stakeholder Tour

Stakeholder Tour

Vzájomné spoznávanie parterov, atrakcií, služieb a kultúrnych pamiatok. To je prvý krok k nadväzovaniu partnerstiev navzájom. K tomuto slúžili dve poznávacie cesty, jedna v Maďarsku v novembri 2019 a druhá na Slovensku v marci 2020.

Share this post