Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

– Aktivita „* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo Vrakuni“ *sa zameriava na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre návštevníkov zdarma

Share this post