Projekt „Rozvoj tématických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt „Rozvoj tématických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Rozvoj tematických ciest

Projekt bol realizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Splnenie hlavných aktivít  projektu: vypracovanie Metodiky- štandardy budovania tematických ciest, vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest, Akčný plán, vypacovanie marketingovej komunikácie pre Tematické cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie na značenie vybratých tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy“ bude slúžiť ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tematických ciest šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Realizácia tematických  ciest  „ Šlachtické rody Pállfy a Esterházy „ sa očakáva  približne o rok,  s využitím programu  INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-CZ .

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

 

Marketingovú komunikáciu si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!Mufxursq9g8Y/centrope-grofske-cesty-komunikacna-strategia-pdf

Designmauál si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!ghoMF1G8fPGV/designmanual-pdf

 

 

 

 

Share this post