1. česko-slovenské putovanie

1. česko-slovenské putovanie

Dňa 14.8.2019 sme sa zúčastnili podujatia: 1. česko-slovenské putovanie po pešej značenej trase Cyrilometodskej cesty z Veľkej Skalky v trenčianskom kraji smerom na Velehrad. Putovanie zo Skalky je súčasťou 19. ročníka hviezdicového pešieho putovania s cieľom na Velehrade 24.8.2019

Share this post