Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Bratislava 10. apríla (OTS) – Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda sa tiahne od Velehradu na Morave až po grécky Solún. Ak sa na ňu vydáte, spoznáte na nej pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou nesúce odkaz solúnskych bratov.
Do budovania tejto tematickej cesty sa aktívne zapája aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), zastúpený združením Slovenský dom Centrope, ktorého cieľom je, aby sa Cesta už tento rok zaradila medzi Európske certifikované kultúrne cesty.
Certifikácia je užitočná pri zviditeľnení cesty a predpokladá zvýšenú návštevnosť jednotlivých bodov na trase.

Čo je kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda?
Cesta v rámci BSK využíva prevažne trasy Klubu slovenských turistov, ktoré sú vhodné pre peších. Navrhnutá je tak, aby spájala pútnické miesta, sakrálne pamiatky, významné kultúrne body a zároveň prinášala informácie o kultúrnom a duchovnom dedičstve raného stredoveku. Je určená nielen pútnikom, ale každému, kto chce poodhaliť tajomstvo európskej kultúrnej identity a cyrilo-metodského odkazu, v ktorom sa snúbi múdrosť jazyka, poriadok zákona a úcta k druhým.

Spolupráca na prvom mieste
Jednou z dôležitých úloh pri budovaní takejto tematickej cesty je vytvorenie siete partnerov (tzv. stakeholderov – verejných aj komerčných), ktorí budú na trase poskytovať svoje služby. Budovanie turistickej infraštruktúry a spoločná propagácia je však len prvá úloha, po ktorej splnení treba pracovať na tom, aby bola Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda aj trvale udržateľná.

Študijná cesta v BSK
Trasu, ktorá ide územím BSK sme našim partnerom z viacerých regiónov SR a ČR (Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraja Mendelova univerzita Brno) predstavili 20. – 21. februára 2019 počas študijnej cesty v rámci realizácie aktivít projektu „Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí“. Za BSK privítali partnerov župná poslankyňa Zuzana Schwarzová a riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry Agáta Mikulová a účastníkov pozdravil aj župan Juraj Droba.

Študijnú cestu sme začali na hrade Devín, ktorý je kľúčovým a východiskovým bodom tejto trasy. Partneri mali možnosť prehliadnuť si areál hradu v sprievode skúsenej sprievodkyne, ktorá im zároveň vysvetlila dôležitosť miesta v našich dejinách. Keďže súčasťou projektu je aj budovanie partnerstiev s drobnými podnikateľmi, ľudovými tvorcami, gastronomickými prevádzkami či ubytovňami a tým aj podpora regionálneho cestovného ruchu, naši hostia mali možnosť vo Vinotéke sv. Urbana spoznať tradičný devínsky produkt – ríbezľové víno. Súčasťou degustácie bola prednáška o histórii vinohradníctva, pestovaní ríbezlí a výrobe ríbezľáku v Devíne, čo veríme zaujme aj budúcich návštevníkov. Ďalšou zastávkou bol devínsky Kostol sv. Kríža s prehliadkou vzácnych relikvií a výkladom a areál Bratislavského hradu s pozostatkami stavieb z veľkomoravského obdobia. Na konci dňa naši hostia spoznali Dóm sv. Martina. Ďalší deň partneri navštívili Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure, vypočuli si prednášku o veľkomoravskom hradisku Neštich a cesta pokračovala smerom cez Pezinok a Modru na prehliadku hradu Červený Kameň. Na záver účastníci spoznali výrobcu tradičného regionálneho produktu – Slovenskej ľudovej Majoliky v Modre.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018 – 2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

Čo vás na tejto ceste čaká?
Na tejto zaujímavej ceste objavíte množstvo sakrálnych pamiatok a príbehov či legiend s nimi spätých, prírodných krás, ochutnáte tradičnú regionálnu kuchyňu a spoznáte miestne produkty. Závisí len od vás, ktorú trasu si zvolíte a či sa rozhodnete absolvovať ju celú alebo len jej časť. Keďže trasy vedú prevažne po dobre značených turistických peších cestách, návštevníci sa nemusia báť, že zablúdia. Navyše, v priebehu tohto roka bude dokončené značenie nálepkami na turistických smerovníkoch. Okrem nich si môžete trasu pozrieť a naplánovať aj v aplikácii Storymapa.

Storymapa – návštevníci si v tejto aplikácii budú môcť prehľadne pozrieť všetky trasy Cesty sv. Cyrila a Metoda na našom území. Vďaka Storymape sa nielenže dozviete nové užitočné informácie o všetkých atrakciách, ale trasa sa vám vďaka nej bude aj lepšie plánovať. Všetky chrámy, či už veľké katedrály alebo malé kaplnky roztrúsené v prírode, hrady či zrúcaniny, múzeá a ostatné pamiatky v nej budú prehľadne zakreslené a uľahčia tak návštevníkom lepšiu orientáciu.

Pamiatky aj zážitky
Okrem toho, že sa na týchto trasách nachádzajú rôzne archeologické náleziská, slovanské hradiská, sakrálne stavby, relikvie, sochy, vzácne organy či oltáre a ďalšie vzácne vybavenie kostolov, múzeá, galérie, knižnice a ich kultúrne fondy a expozície, cesta sa zameriava aj na dedičstvo nehmotnej povahy. Zúčastniť sa môžete rôznych kultúrnych a vzdelávacích podujatí a programov inšpirovaných odkazom sv. Cyrila a Metoda.

Jedna z trás v Bratislavskom kraji
Jedna z trás sa začína v niekdajšom duchovnom a strategickom centre – na hrade Devín, kde okrem iného môžete nájsť pozostatky veľkomoravského kostola z 2. polovice 9. storočia. Pod hradom si potom môžete dopriať pohárik známeho devínskeho ríbezľového vínka. Trasa pokračuje k veľkolepému bratislavskému Dómu sv. Martina či k zvyškom veľkomoravského kostola v areáli Bratislavského hradu. Zastávku si môžete spraviť aj na najstaršom slovenskom pútnickom mieste v Marianke. Trasa pokračuje cez vinárske mestečko Svätý Jur, kde si prezrite Kostol sv. Juraja či zvyšky veľkomoravského hradiska Neštich. Cez Pezinok sa potom dostanete do Modry, domova modranskej majoliky a šikovných vinárov. Trasa vedie cez hrad Červený Kameň smerom k pamiatkam v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Účel vybudovania tematickej cesty
Kultúrna cesta na území, kde sa v minulosti rozprestierala Veľkomoravská ríša si dáva za cieľ nielen osvetu ale aj zážitkové vzdelávanie pre študentov či mládež a v tomto duchu vzniká viacero zaujímavých pomôcok pre školákov a pedagógov.
Všetky ďalšie informácie o trasách a atrakciách, ktoré na ceste nájdete, rovnako aj informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na www.cyril-methodius.eu.

Projekt zastrešuje Bratislavský samosprávny kraj a Slovenský dom Centrope.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program podpora regionálneho rozvoja.

Share this post