Blíži sa 1134. výročie úmrtia sv. Metoda.

Blíži sa 1134. výročie úmrtia sv. Metoda.

Slávnostná spomienka na toto výročie sa bude konať dňa 6. apríla 2019 v
Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek.
Prosme spoločne našich učiteľov zo Solúna, aby svojím mocným príhovorom u
Nebeského Otca vyprosili nášmu národu hojnosť požehnania pri napĺňaní
svojej dejinnej úlohy a aby nám dobrotivý

Boh láskavo udelil milosť zostať verným Kristovi a Cirkvi.

Veríme, že toto naše veľké duchovné spojenie prinesie nášmu národu a celej
našej vlasti potrebnú jednotu v Láske.

PhDr. Daniela Suchá
DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Share this post