Cestovný ruch pre všetkých

Cestovný ruch pre všetkých

1. ročník regionálnej konferencie CR v Bratislavskom kraji s názvom „Cestovný ruch pre všetkých“, ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9. v hoteli Senec v Senci.

Cieľom tejto konferencie je pozvať všetkých (verejných aj súkromných) aktérov pôsobiacich v CR v bratislavskom regióne na diskusiu o možnostiach a prienikoch spolupráce, o aktivitách, ktoré sa plánujú aj tých, ktoré sa nám podarilo z regionálnej úrovne naštartovať a zrealizovať.

Diskusia sa bude viest v štyroch témach:

  • Stratégia rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020
  • Cestovný ruch pre všetkých – podpora všeobecnej dostupnosti
  • Systematická spolupráca pri rozvoji infraštruktúry, produktu a propagácii destinácie
  • Vinná cesta ako komplexný celoročný produkt CR

Programové závery

Share this post