Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku

Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku

Tematické kultúrne cesty spájajú viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu prostredníctvom spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných európskych tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovskeho kulúrneho dedičstva. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.

 

Združenie Slovenský dom Centrope pre svojich členov BSK,TTSK a Svätý Jur  v súčasnosti realizuje projekt „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality“

Projekt je zameraný na zviditeľnenie tematických kultúrnych ciest na území západného Slovenska prostredníctvom inovatívnych digitálnych technológií.  V turizme sa v súčasnosti využívajú rôzne interaktívne plánovače ciest, interaktívne story mapy, digitálne simulácie, ako aj aplikácie rozšírenej a virtuálnej reality. Digitálne turistické produkty nachádzajú svoje publikum prostredníctvom digitálnych nástrojov v on-line prostredí. Aj týmto spôsobom sa dajú osloviť rôzne skupiny návštevníkov pre hľadanie poznatkov z dávnej minulosti avšak zaujímavými prostriedkami súčasnosti.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- program Podpora regionálneho rozvoja.

 

 

Share this post