SLOVANIA- ako žili a čo nám zanechali

SLOVANIA- ako žili a čo nám zanechali

Spomienková slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda Doľany / 3. 7. 2022 / 15:00

Program: Kaplnka sv. Leonarda – spomienka na významné osobnos[1]ti spojená s kladením vencov na miestnom cintoríne Osvetový program venovaný odkazu sv. Cyrila a Metoda a veľkým ľuďom z malého Ompitála Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho

Cesta slovanskou históriou Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 23. 7. 2022 / 15:00

Program: Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii Slovanov v podaní umeleckého združenie Via Historica Historické hry pre deti a dospelých Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom Komentovaná prehliadka zo Sv. Jura na slovanské hra[1]disko Neštich (začiatok o 17:00)

Stretnutie s Veľkou Moravou Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 20. 8. 2022 / 15:00

Program: Interaktívny workshop s interakciou zo života starých Slovanov inscenovaný v podaní Starého divadla Karola Spišáka Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom Komentovaná prehliadka zo Svätého Jura na slovanské hradisko Neštich (začiatok o 17:00

Od Sama po Štúra  Modra – Komunitná záhrada / 27. 8. 2022 / 15:00

Program:  Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii slovenského národa v podaní umeleckého združenie Via Historica Historické hry pre deti a dospelých Dôkazy o živote našich predkov v Malých Karpatoch – komentovaná prehliadka na slovanské hradisko Zámčisko (začiatok o 17:00)

Štúrovská filipika  Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra / 17. 9. 2022 / 15:00 Z kultúrneho a duchovného odkazu byzantských učencov a svätcov Cyrila a Metoda čerpali počas dejín mnohí sloven[1]skí dejatelia a národní buditelia. Ľudovít Štúr ako vrcholný predstaviteľ slovenského obrodeneckého hnutia zanechal svoju nezmazateľnú pečať práve v Modre.

Program: Štúrovské trhy – tematické produkty na občerstvenie tela i duše Výstava diel miestnych umelcov s tematikou Ľudovíta Štúra Umelecko-dramatické pásmo Dumky večerní Premietanie filmu Csaba Molnára Posledné dni Ľudovíta Štúra Komentovaná prehliadka po stopách Ľudovíta Štúra v Modre a okolí (začiatok o 14:00) Keď história ožíva

Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 24. 9. 2022 / 15:00 Málo známa história z čias prvých Slovanov ožije v podobe ukážky dobového tábora s kuchyňou s pásmom výkladov, ukážok súbojov a dobových remesiel.

Program: Dobový tábor v podaní historického súboru Satyros Predstavenie veľkomoravského hradiska Neštich v miestnej expozícii Malokarpatského múzea v Pezinku Otvorenie náučného chodníka Cyrilo-metodskej cesty na hradisku Neštich a náučného chodníka Cesta krížov vo Svätom Jure Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite

 Veľkí ľudia z malého Ompitála Doľany / september Program: Otvorenie pamätnej izby J.Palkoviča Krst knižky

Share this post