Projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination

program: cezhraničná spolupráca Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov

prioritná os:  PA4 podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Vedúci partner: Slovenský dom Centrope

cezhraničný partner: Sziget Koz TDM

Celkový rozpočet: 55 576,50 Eur

Príspevok ERDF:  47 240,02 Eur

Spolufinancovanie: 8 336,48 Eur

Realizácia projektu:  10.2020 – 8.2021

 

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Share this post