170. výročie smrti Jána Hollého

170. výročie smrti Jána Hollého

DEDIČSTVO OTCOV, o. z., a Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Staré Mesto Vás srdečne pozývajú  na uctenie si pamiatky kňaza, veľkej osobnosti slovenského národa, mimoriadneho vzdelanca a básnika, ktorý ospieval sv. Cyrila a sv. Metoda v epose Cyrilometodiáda.

Spomienka sa začne 14. apríla 2019 o 15.00 hod. pri pamätníku Jána Hollého na Rudnayovom námestí impozantným eposom Jána Hollého Cyrilometodiáda v podaní Štefana Bučka. Po nej bude nasledovať slávnostná reč Pavla Pareničku Pevec vekov dávnych. Pietnu spomienku ukončíme kladením vencov a hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Spojme sa v ďakovnej modlitbe Nebeskému Otcovi za dar viery, ktorú nášmu národu sprostredkovali sv. Cyril a sv. Metod, ktorých Ján Hollý ospieval vo svojom epose Cyrilometodiáda.

Zjednoťme sa v prosbách za zachovanie tohto vzácneho dedičstva našich otcov.

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva Jána Hollého, sv. Cyrila a sv. Metoda

 DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE! 

Eva Kristinová, predsedníčka DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

Stanislav Dusík, predseda DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

PhDr. Daniela Suchá

Share this post