2. regionálna konferencia cestovného ruchu „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“

2. regionálna konferencia cestovného ruchu „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“

Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017

  1. septembra sa v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton ukutočnil 2. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017.

 

Závery 1.panela na Tému: Poslanie  krajských organizácií cestovného ruchu

 

Prezentácie
– Košice región turizmus
– Severovýchod Slovenska
– Projekt objavte Malý Dunaj a Mošonský Dunaj na bicykli a člne
– Skúsenosti s destinačným manažmentom v Trenčianskom kraji
– Cestový ruch v Žilinskom kraji
– Bratislava region tourism

 

Závery 2.panela na Tému: Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu

 

Príprava pracovného stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja – oddelenie cestovného ruchu, odbor školstva, Zväzu cestovného ruchu, Zväzu hotelov a reštauračných zariadení, Zástupcami župných stredných škôl so zameraním na cestovný ruch – otvorenie otázky možného duálneho vzdelávania na stredných školách Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti turizmu, zástupcov podnikateľov v CR

BSK – zabezpečuje pravidelné štatistické zisťovanie kvality služieb – rok 2016 sa sledovala kvalita služieb (hotely, reštauračné zariadenia) v mimo sezónne, rok 2017 v sezónnej prevádzke – prieskum uverejnený na web stránke BSK na nasledujúcom linku:

 

http://www.bratislavskykraj.sk/cestovny-ruch.aspx

 

Príprava koncepcie pre zabezpečenie preškolenia a dovzdelania zamestnancov a personálu pracujúcich v službách cestovného ruchu (sprievodcovia, taxikári, recepční, čašníci a pod. )

 

Závery 3.panela na Tému: Limity médií vo vzťahu ku cestovnému ruchu

 

Potreba komunikovať s vedením verejnoprávnej RTVS , aby  v štruktúre programového vysielania  bol vytvorený  väčší priestor    pre  cestovný ruch a  aby RTVS zvýšila dôraz na publicistické výstupy

Spolupráca  oblastných a krajských organizácií CR s FIJET SLOVAKIA  bude obojstranne prospešná s cieľom

  1. a) vytvoriť  dostatočný priestor  na publicitu cestovného ruchu zo strany médií
    b) vytvárať ponuku na tvorbu mediálnych produktov (krátke vizálne dokumenty a šoty, printové dokumenty a pod.) zo strany OOCR  a KOCR

 

Vo vzájomnej spolupráci FIJET SLOVAKIA a  krajských organizácií  CR, resp. v spolupráci s krajskou samosprávou  vytvárať podmienky pre zvyšovanie odborných poznatkov novinárov  a  špecializáciu vybraných novinárov na   problematiku  cestovného ruchu  formou vzdelávacích aktivít.

 

 

úvodné slovo prof. Ivety Radičovej  https://www.youtube.com/watch?v=oI1-3iJxJy0

reportáž  Viliama Šušku   https://www.youtube.com/watch?v=qOUX4D6V0lo

Share this post