Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali solúnski bratia európskemu spoločenstvu. Jej trasa bude siahať od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Jej budovanie a rozvoj gestorsky zabezpečuje viacero regiónov na území Moravy a Slovenska. Bratislavský samosprávny kraj, odbory stratégie rozvoja a cestovného ruchu, sa na aktivitách podieľajú prostredníctvom regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenským Domom Centrope. Zistiť o tejto tematickej ceste viac môžete cez moderného sprievodcu – mobilnú aplikáciu alebo online story mapu. 

Dopyt na tzv. Slow destinations je v súčasnosti veľkým trendom v cestovnom ruchu. Ponuka kultúrnej pútnickej cesty poskytuje vhodné turistické produkty zamerané na spomalenie, zníženie stresu, telesný a duševný odpočinok a meditácie. Cieľom je zapojiť Cyrilo-metodskú cestu medzi kultúrne cesty certifikované Radou Európy pre kultúru. Medzinárodné kultúrne tematické cesty majú potenciál podporiť miestny rozvoj ako aj rozvoj cestovného ruchu v území a môžu slúžiť ako nástroj na rozvoj nových inovatívnych , ale aj existujúcich aktivít a služieb, ktoré dotknuté územie ponúka,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na tejto Ceste spoznáte pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou a nesúce odkaz solúnskych bratov. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností sa oboznámite aj s regionálnou gastronómiou či tradíciami, oblastnými zvyklosťami, lokálnymi produktami a zažijete veľa dobrodružstva.

Na trase, ktorú ponúka story mapa, teda mapa s príbehom, sa z celkom 24 zastávok na území Slovenska nachádza sedem v Bratislavskom kraji a to Hrad Devín, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina v Bratislave, Marianka, Slovanské hradisko vo Svätom Jure, Emreszovský dom – Pamätná izba Ľudovíta Štúra v Modre a Doľany.

K dispozícii je aj online story mapa Tematickej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nájdete v nej informácie o projekte, Solúnskych bratoch a ich Veľkomoravskej misii, trasách, prehliadke historicky významných miest, Európskej kultúrnej ceste či partneroch. Pre návštevníka bude určité veľmi prospešná jej mapová aplikácia, kde získa všetky užitočné informácie, ktoré na svojom putovaní bude potrebovať, ako dĺžka trasy, kde prespať, kde sa najesť a čo zaujímavé môže v okolí trasy navštíviť. Story mapa je dostupná  v slovenskom a anglickom jazyku na:

SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN https://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

Ďalšími partnermi projektu budovania Cyrilo-metodskej cesty sú Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Svätý Jur,Úrad vlády SR a českí partneri. Do spolupráce sa zapojili aj historicko-vedecké a vzdelávacie inštitúcie, ktoré hľadajú nástroje na zapojenie sa mladej generácie pri budovaní tohto projektu a aj turistické organizácie, ktorých úlohou je kultúrnu cestu zviditeľňovať s využívaním všetkých moderných nástrojov a kanálov.

Share this post