Workshop: Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry

Workshop: Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry

06.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope na tému „Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry“ s cieľmi:

– Aktualizácia INAT CENTROPE 2012+,

– Možnosti nadregionálnej cezhraničnej integrácie verejnej dopravy.

Nosné témy program workshopu:

  1. téma: Nadnárodná infraštruktúra a jej synergie s lokálnymi dopravnými projektami
  2. téma: Verejná doprava v regióne Centrope,

Prijaté závery a opatrenia k téme č. 1:

–  Aktualizácia 2018 pre  dokument  INAT Centrope  v cestných  a kolajových dopravných cezhraničných prepojeniach

–  Obslužnosť územia busovými linkami /zmena legislatívy

–  Cestné prepojenie : nový most na rieke Morava

Prijaté závery a opatrenia k téme č. 2:

–  Propagácia verejnej dopravy v pohraničí /projekt Clean Mobility

–  Integrácia verejnej dopravy s cezhraničným zapojením /projekt Subroad

–  Spoločné objednávanie dopravných výkonov a služieb

–  Spoločné zdielanie nákladov objednaných výkonov a služieb

–  Vznik platformy Verejná doprava (BID, VOR, KORDIS, HU partner)

–  Podpora turistickej verejnej dopravy na obsluhu cezhraničného územia SK-CZ

Share this post