* In the Foodsteps of Saint Cyril and Methodius in Dabube Region*

* In the Foodsteps of Saint Cyril and Methodius in Dabube Region*

Tento projekt bol podaný 9.9.2019 v rámci grantovej výzvy programu Routes4U.
Cieľom projektu je vytvorenie živej Cyrilometodskej cesty v troch
podunajských krajnách, so zapojením konkrétnych stakeholderov, ponúkajúcich
unikátne lokálne služby, produkty a miesta
Aktivity:

   - Vytvorenie konkrétnej siete a zapojenie  stakeholderov na trase v
   troch krajinách
   - Vytvorenie viacjazyčnej turistickej webovej stránky
   - vytvorenie a distribúcia viacjazyčného letáku, ponúkajúceho konkrétny
   produkt návštevníkovi

Budget: 10 000 Eur
Partneri: združenie EKCSM, MAS Buchlov, združenie Slovenský dom Centrope,
turistická organizácia Szigetekoz TDM
Realizácia:  2019- 2020

Share this post