26. Konferencia podunajských regiónov a miest (Arge Donau Länder)

26. Konferencia podunajských regiónov a miest (Arge Donau Länder)

Piešťany 12. 10. 2017 Nadnárodná spolupráca regiónov a miest pozdĺž Dunaja je aktívna už dlhé obdobie. Zo Slovenska sú do nej aktívne zapojené aj oba kraje – Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. V roku 2017 TTSK prevzal od BSK predsedníctvo v rámci Pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE Donauländer

Dňa 12. októbra 2017 sa konala v Piešťanoch Politická konferencia spojená so zasadnutím Pracovnej skupiny riadiacich pracovníkov. Zameraná bola  predovšetkým na predstavenie aktivít, projektov a podujatí 3 pracovných okruhov (Hospodárstvo, turizmus a doprava, Kultúra, veda a vzdelávanie a Trvalá udržateľnosť, energetika a životné prostredie) počas obdobia rokov 2016 a 2017 a odovzdanie predsedníctva Trnavského samosprávneho kraja Dolnému Rakúsku. Počas predsedníctva slovenských regiónov boli pri rôznych príležitostiach predstavené projekty a projektové zámery Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Malý Dunaj, Donau Planet a Odkaz šľachtických rodov Pálffy a Esterházy

Share this post