3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou

3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou

„Ochrana kultúry a dedičstva“

Vo štvrtok 27.09.2018 sa v hoteli Ponteo Activity Park v Rusovciach konal 3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou. Tento deň je zároveň svetovým dňom cestovného ruchu. Organizátori  konferencie: Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, Bratislavský samosprávny kraj a združenie Slovenský dom Centrope pripravili program  v znamení témy: „Ochrana kultúry a dedičstva“, určený pre odbornú verejnosť.
Novinkou konferencie bolo predstavenie novej Marketingovej stratégie pre destináciu Bratislavský kraj, ktorú prezentovala jej autorka, Ľudmila Novacká, profesorka Ekonomickej univerzity a uznávaná expertka pre cestovný ruch.
Následne ďalší špecialisti predstavili päť nových rozvojových  produktov cestovného ruchu v bratislavskom kraji.
Hannes Weitschacher, riaditeľ Weinvierteltourismus GMbH – projekt Storytelling Iron curtain – „Kultúra a príroda na zelenom páse“
Jiří Vitáloš zo združenia Barbora, n.o. – projekt Geopark Malé Karpaty
Tatiana Mikušová, riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope – projekt Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda
František Stano – projekt DANUBE BIKE&BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne
Veronika Gálová z odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK – projekt Transdanube Pearls – Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja
V súvislosti s predstavenou Marketingovou stratégiou prezentovali zástupcovia oblastných organizácií v bratislavskom kraji vízie rozvoja.
Elena Palčáková, riaditeľka OOCR Malé Karpaty,
Dominika Leváková, riaditeľka OOCR Záhorie,
Maroš Plitko za OOCR Bratislava Tourist Bord.
Súčasťou konferencie bol aj workshop k projektu Transdanube Pearls – Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja, spojený s prezentáciou o udržateľnej mobilite v regióne, manažmente mobility a diskusiou.
Konferenciu, ktorú otváral Juraj Droba, predseda BSK pre viac ako stovku  účastníkov odbornej verejnosti a taktiež študentov odboru cestovný ruch na Vysokej škole ekonomickej, ale aj študentov Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave.

Share this post