26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

 

 • Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK
 • Správy z pracovných skupín
  • PS hospodárstvo, turizmus, doprava
  • PS kultúra, výskum a vzdelávanie
  • PS udržateľnosť,energie a životné prostredie
  • PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri
 • Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne
 • Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave
 • Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017
 • Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)
 • Výhľad na roky 2018-2019

Share this post