Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – schválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – schválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným doručilo združeniu Slovenský dom Centrope oznámenie, že žiadosť združenia o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko predložená v rámci Výzvy na predkladanie projektov SKHU/WETA/1801 a evidovaná pod registračným číslom SKHU/WETA/1801/1.1/016 bola v súlade z rozhodnutím zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov dňa 01.02. 2019 schválená. Maximálna suma príspevku z EFRR schválená Monitorovacím výborom Fondu malých projektov je 42 918,82 Eur. 

Share this post