Author - admin

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu. Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest. Preto sú zadané aktivity projektu: 1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy budovania...

26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta. Témy stretnutia:   Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK Správy z pracovných skupín PS hospodárstvo, turizmus, doprava PS kultúra, výskum a vzdelávanie PS udržateľnosť,energie a životné prostredie ...

Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer 15 km.     Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej...

Cestovný ruch pre všetkých

1. ročník regionálnej konferencie CR v Bratislavskom kraji s názvom "Cestovný ruch pre všetkých", ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9. v hoteli Senec v Senci. Cieľom tejto konferencie je pozvať všetkých (verejných aj súkromných) aktérov pôsobiacich v CR v bratislavskom regióne na diskusiu o možnostiach a prienikoch spolupráce, o aktivitách, ktoré...

DANUBE UP 2016

Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016. Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016. Toto dvojdnove podujatie sa...

Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený

Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený. Všetky aktivity boli zrealizovane (workshop, dokumentácie Štúdia uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy, projektová dokumentácia na územne rozhodnutie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13) na úseku Moravsky sv.Jan- Vysoka na Morave, publicita bola zrealizovaná v odborných a verejných mediach. Projekt bol zrealizovaný s podporou...

Workshop Vinohradnicka cyklocesta

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján   Dňa 13.1.2015 sa v budove Bratislavského kraja konal Workshop  "Vinohradnicka cyklocesta na trase Bratislava - Trnava", ktorý mal za úlohu hľadať možnosti trasovania novej, pripravovanej cyklotrasy v Malokarpatkom území vinohradov. Cyklotrasa sa priamo napája na cyklocestu JURAVA a bude smerovať až do...

Projekt Cyklistika v regione Centrope

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján Cieľom projektu je vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján a Štúdia uskutočniteľnosti pre vinohradnícku cyklocestu medzi Bratislavou a Trnavou. Dňa 13.1. sa na BSK  bude konať workshop, ktorý sa bude...

Prieskum 2014/3

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope Charakteristika požadovaných služieb: Dodanie občerstvenia vrátane obsluhy a inventáru.  Prieskum_trhu-29-12-2014_1.pdf

Neuer Pressburger Zeitung

Článok o Centrope je uverejnený v aprílovom čísle Neuer Pressburger Zeitung. V rozhovore  Tatiana Mikušová,riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope rozpráva o cieľoch,úspechoch a smerovaní cezhraničnej spolupráce štyroch krajín tvoriacich región Centrope. Jedným z príkladov je aj webový turistický portál www.tourcentrope.eu, ktorý atraktívnou formou ponúka zaujímavé miesta,trasy a podujatia v celom regióne Centrope. Znenie článku si môŽete prezrieť...