Projekt Cyklistika v regione Centrope

Projekt Cyklistika v regione Centrope

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves – Moravsky svätý Ján

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves – Moravsky svätý Ján a Štúdia uskutočniteľnosti pre vinohradnícku cyklocestu medzi Bratislavou a Trnavou. Dňa 13.1. sa na BSK  bude konať workshop, ktorý sa bude venovať trasovaniu vinohradníckej cyklocesty pod Malými Karpatmi. Zahraničným partnerom projektu je Rakúska obec Neusiedl am See. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Share this post