Vzdelávanie Slovania vo Svätom Jure

Vzdelávanie Slovania vo Svätom Jure

Séria zážitkového vzdelávania detí zo Základných škôl v spolupráci s Malokarpatským múzeom.

Podujatia sa realizujú vrámci zviditeľňovania sa Európskej kultúrnej cesty Sv. Cyrila a Metoda na trase v Bratislavskom kraji.

Share this post