Tlačová správa 

Tlačová správa 

Projekt: Tematické kultúrne cesty – nástroj pre oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu

 Dňa 15.12.2020 sa konalo on-line stretnutie zástupcov krajov BSK,TTSK,NSK , obcí , oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

Cieľom série webinerárov, ktoré združenie začalo v decembri 2020, aby sa relevantní oslovení stakeholderi  spoločne pripravili na letnú sezónu 2021. Zmyslom komunikácie  je spájanie síl, vzájomná informovanosť a sieťovanie, nevyhnutné kroky pre koordináciu rozvoja pri každej tematickej kultúrnej ceste, prechádzajúcej územím Slovenska.Programom webinára bola prezentácia Tematických kultúrnych ciest, Metodika pre tvorbu Stratégie rozvoja kultúrnych ciest a návrh pre koordináciu  spoločných postupov v budúcom roku. Ďalší webinár sa bude konať koncom  januára 2021.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- program Podpora regionálneho rozvoja.

(v prilohe je ppt z webinara)

Share this post