1. infopoint Cyrilometodskej cesty na Slovensku je už otvorený

1. infopoint Cyrilometodskej cesty na Slovensku je už otvorený

V rámci slávnosti Nitra,milá Nitra ktorá sa konala v dňoch 4.-5.7.2020 v nitrianskom turistickom infocentre otvorili zástupcovia Cyrilometodskej cesty 1.slovenský info point, označený logom. Na tomto mieste získajú návštevníci všetky podrobné informácie o zaujímavostiach Cyrilometodskej cesty, môžu získať pečiatku do pútnického pasu a tiež zahrať si geolokačnú poznávaciu hru, ktorá vedie na siedmych nitrianskych pahorkoch

Share this post