Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja

Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja

Jednou z aktivít projektu je aj dokument ,, Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja”.

Na základe tejto dokumentácie bude v krátkom čase realizované značenie ,,Vodného chodníka na Malom Dunaji”.

Share this post