Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou

Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou

Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych technológiách v turizme.

 

Blog – rozhovor1 TM

Share this post