Náučný chodník na toku Malého Dunaja

Náučný chodník na toku Malého Dunaja

V rámci projektu  bol realizovaný aj Plánovač výletov Danube Islands.
Plánovač je on-line pomôcka pre potenciálneho návštevníka vodnej cesty na Malom Dunaji, ktorá mu pomôže naplánovať si vlastný úsek, ktorý chce na vode absolvovať. Plánovač ponúka návštevníkovi čo zaujímavé môže vidieť v prírode či technické pamiatky, ale aj praktické rady (kde sa nalodiť/vylodiť, koľko to bude trvať, kde môže stanovať či opekať, kde sa dá kúpať, možnosti ubytovania a stravovania)

Share this post