Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Projekt Danube Islands bol realizovaný v období apríl 2019 – marec 2020. Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu a v zadaných termínoch. Výstupy projektu (Koncept, Story mapy, bannery a roll upy, brožúry, výstavy CR a cesty stakeholderom SK-HU) napomáhajú k vzájomnej spolupráci a spoločnému budovaniu cezhraničnej destinácie. Ciele projektu boli naplnené a partneri projektu, združenie Slovenský dom Centrope s maďarským združením Szigetköz TDM nastavili rámec spolupráce do budúcnosti v zmysle Stratégie rozvoja turistickej destinácie Danube Islands.

Tento projekt bol realizovaný s podporou programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika- Slovenská republika

Share this post