Žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest v Luxemburgu

Žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest v Luxemburgu

Ambíciou združenia Európska kultúrna cesta  sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa venuje rozvoju pútnických trás s centrom vo Velehrade, je zapísanie cyrilometodskej cesty  medzi európske kultúrne cesty  uznané  Radou Európy.

Medzi najznámejšie obdobné cesty  patrí Svätojakubská cesta, či Svätomartinská alebo Mariánska v Rakúsku. Obciam a mestám pozdĺž týchto trás môže existencia certifikovanej kultúrnej cesty   priniesť rad nových príležitostí na propagáciu svojho kultúrneho dedičstva, rozvoj infraštruktúry, služieb a podpore miestnej kultúry i výroby. Aj preto má združenie EKCCM  veľký záujem o spoluprácu  nielen s verejnou správou a farnosťami, ale aj ďalšími subjektmi (poskytovatelia služieb, tradiční výrobcovia, kultúrne a vzdelávacie zariadenia) a postupne sa tak rozširuje ponuka pre užívateľov týchto trás.

 V septembri 2018 podalo združenie žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest  v Luxemburgu.  Cyrilometodská  cesta  tak patrí medzi 12 kandidátov  o certifikáciu medzi Európske  kultúrne cest y. V apríli 2019 bude po polročnom hodnotení nezávislými expertmi známy výsledok.

 Certifikované kultúrne chodníky musia spĺňať kritériá Rady Európy podľa Rezolúcie CM / Res (2013) 66.

Share this post