Author - admin

Slávnostné ukončenie projektu Danube Bike&Boat a vodáckej sezóny na maďarskej strane

Maďarský partner projektu „Danube Bike & Boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne” realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Mesto Mosonmagyaróvár týmto pozval projektových partnerov, zástupcov obcí Žitného ostrova a Szigetközu a poskytovateľov služieb  na záverečné podujatie projektu do  Mosonmagyaróváru  dňa 25.10.2019. Pokračovanie rozvoja destinácie Danube Islands a jej...

Online Story mapa

Online Storymapa je kombináciou troch častí: kaskádová  webstránka responzívna webová aplikácia mobilná mapová aplikácia SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html Vlastnosti – Reponzívna webová aplikácia – Hosting na doméne https://domcentrope.maps.arcgis.com – Použitá technológia: JavaScript – Podporované prehliadače: IE 11, Chrome, Edge, Firefox – Podporované operačné systémy mobilných zariadení: iOS, Android, – Dve jazykové vyhotovenia: SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html EN https://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html K nej sme vytvorili bannery vo viacerých veľkostiach  a jazykových mutáciách SK , AJ  a taktiež pre Storymapu ...

Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali solúnski bratia európskemu spoločenstvu. Jej trasa bude siahať od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Jej budovanie a rozvoj gestorsky zabezpečuje viacero regiónov...

Okrúhly stôl č. 3

Dňa 16.10.2019 sa konal Okrúhly stôl č. 3 k projektu Partnerství a aktívni institucionální sítě Cyrilometodějské stezky moravsko-slovenském přihraničí. Zapis 16.10.19    

* In the Foodsteps of Saint Cyril and Methodius in Dabube Region*

Tento projekt bol podaný 9.9.2019 v rámci grantovej výzvy programu Routes4U. Cieľom projektu je vytvorenie živej Cyrilometodskej cesty v troch podunajských krajnách, so zapojením konkrétnych stakeholderov, ponúkajúcich unikátne lokálne služby, produkty a miesta Aktivity: - Vytvorenie konkrétnej siete a zapojenie stakeholderov na trase v troch krajinách - Vytvorenie viacjazyčnej turistickej webovej...