Author - admin

4. regionálna Konferencia cestovného ruchu

Odborníci z oblasti turizmu sa opäť stretli na jednom mieste, tentokrát v Pezinku. Na 4. regionálnej Konferencii cestovného ruchu získali informácie o zaujímavých produktoch, marketingových aktivitách organizácií, ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom regióne. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu konferenciu zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Slovenský dom Centrope. *“Konferencia je príležitosťou...

Študijná cesta EKCCM v Zlinskom kraji

Na linku nižšie nájdete všetky prezentácie príspevkov, ktoré odzneli na konferencii: https://drive.google.com/open?id=1E2zGQb01L9ZUWD2X7rH7IE3e9mu3fSW3   Tlačová správa:  Zapis zo Studijnej cesty po TRASE EVROPSKEJ KULTURNEJ CESTY SV (1).pdf (143.9 KiB)

Konferencia Cultural Routes v Sofii

Dňa 30.9.2019 sa zúčastnili členovia EKCSM konfrencie, kde sme prezentovali Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. Cieľom konferencie bolo prezentovať a sieťovať partnerov pri budovaní kulrúrnych ciest. Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017 Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK) Výhľad na roky 2018-2019 agenda_cult_routes Sofia (2).pdf (104.4 KiB) CMRoute_30-9-2019_Sofia - prezentacia Janochova.pdf (8.3 MiB) Constanze Metzger Speech...

Pozvánka na kulturně-duchovní setkání Musica Cordis

Pozvánka na kulturně-duchovní setkání Musica Cordis, které se uskuteční již tuto sobotu 14. 9. na Nitrianském hradě, v katedrále sv. Emeráma od 18h. Účinkují: Slovácký komorní orchestr, operní sólista Gustáv Beláček a The Gospel Family z Nové Dubnice.   S pozdravem   Ing. Martina Janochová Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Stálý sekretariát, J.A.Bati 5520, Zlín, CZ Mob: +420 733 161 674 www.cyril-methodius.eu

*Cesta krížov*

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura. Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a okolie okolo nich, info tabule o príbehoch každého z krížov, e-mapa s príbehmi celej tematickej cesty. Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a Nadácie Tesco, kde sa s...

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom...

Pozvánka na vernisáž výstavy Eva Kristinová.

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str. Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny, či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova... Celý svoj život...