Author - admin

nov Projekt “Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka”

V rámci roka 2020 združenie realizovalo na území Malého Dunaja vybudovanie náučného chodníka. Na 40tich miestach sa návštevník dozvie o zaujímavých technických pamiatkach, o flóre a faune územia lúžnych lesov a ďalších atraktívnych miestach. Pre náučný chodník bola spracovaná brožúra v troch jazykoch a tiež elektronická verzia, zapracovaná v Mape s príbehom Splav Malého Dunaja Projekt bol podporený...

Brozurka Vodná náučná cesta Malý Dunaj 

Vznikla v rámci realizácie projektu, ktoré ho cieľom je ponúknuť návštevníkovi Malého Dunaja všetky potrebné informácie o rieke a v jej okolí. Brožúrka je v troch jazykoch (slovenčina, angličtin a maďarčina) a  návštevník by ju mal nájsť u stakeholderov pozdĺž celého toku rieky. Zaujímavosťou brožúrky je autentický QR code konkrétneho miesta. Zacielením naň sa návštevník dostane...

Projekt „Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka“

V rámci roka 2020 združenie realizovalo na území Malého Dunaja vybudovanie náučného chodníka. Na 40tich miestach sa návštevník dozvie o zaujímavých technických pamiatkach, o flóre a faune územia lúžnych lesov a ďalších atraktívnych miestach. Pre náučný chodník bola spracovaná brožúra v troch jazykoch a tiež elektronická verzia, zapracovaná v Mape s príbehom Splav Malého Dunaja Projekt bol podporený...

Náučný chodník na toku Malého Dunaja

V rámci projektu  bol realizovaný aj Plánovač výletov Danube Islands. Plánovač je on-line pomôcka pre potenciálneho návštevníka vodnej cesty na Malom Dunaji, ktorá mu pomôže naplánovať si vlastný úsek, ktorý chce na vode absolvovať. Plánovač ponúka návštevníkovi čo zaujímavé môže vidieť v prírode či technické pamiatky, ale aj praktické rady (kde sa nalodiť/vylodiť, koľko to...

Projekt Danube Islands Coordination

program: cezhraničná spolupráca Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov prioritná os:  PA4 podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Vedúci partner: Slovenský dom Centrope cezhraničný partner: Sziget Koz TDM Celkový rozpočet: 55 576,50 Eur Príspevok ERDF:  47 240,02 Eur Spolufinancovanie: 8 336,48 Eur Realizácia projektu:  10.2020 - 8.2021   Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať...

Projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination bol schválený v programe INTERREG SK-HU Fond malých projektov. Zmluva bola podpísaná k 27.10.2020. Realizácia aktivít je naplánovaná na obdobie 10.2020 - 8.2021. Cieľom projektu je prehlbovanie spolupráce a koordinácie rozvoja cezhraničnej destinácie Danube Islands spolu s maďarským partnerom Szigetkoz TDM. V projekte boli schválené aktivity: Komunikačná stratégia online  na sociálnych sieťach,...

Tak chutí Bratislavský kraj- KNIŽKA

Táto publikácia ponúka rozmanitosť chutí ktoré ponúka bratislavský kraj. Knižka poukauzuje na kreativitu varenia obyvateľov bratislavského kraja. Publikácia obsahuje 40 tradičných receptov, zostavených v štyroch kapitolkách, s ponukou kompletného obedového menu. Všetky recepty sú oskúšané a jedlá veľmi chutné.