Author - admin

Tak chutí Bratislavský kraj- KNIŽKA

Táto publikácia ponúka rozmanitosť chutí ktoré ponúka bratislavský kraj. Knižka poukauzuje na kreativitu varenia obyvateľov bratislavského kraja. Publikácia obsahuje 40 tradičných receptov, zostavených v štyroch kapitolkách, s ponukou kompletného obedového menu. Všetky recepty sú oskúšané a jedlá veľmi chutné.

1. infopoint Cyrilometodskej cesty na Slovensku je už otvorený

V rámci slávnosti Nitra,milá Nitra ktorá sa konala v dňoch 4.-5.7.2020 v nitrianskom turistickom infocentre otvorili zástupcovia Cyrilometodskej cesty 1.slovenský info point, označený logom. Na tomto mieste získajú návštevníci všetky podrobné informácie o zaujímavostiach Cyrilometodskej cesty, môžu získať pečiatku do pútnického pasu a tiež zahrať si geolokačnú poznávaciu hru, ktorá vedie na siedmych nitrianskych pahorkoch https://www.appday.tv/media/myezsyo9o18n9pvqen5d/cyrilo-metodska-cesta-ma-1-infopoint-na-slovensku

Video Cultural Routes to (Re)Discover Europe

Krátkodobý cestovný ruch propaguje nové kultúrne trasy v v Európe   V súčasnosti je v európskom sektore cestovného ruchu nový dopyt po špeciálnych a rozmanitých krátkych cestách bližšie k domovu. Spoločný projekt rozšírenej čiastočnej dohody o kultúrnych trasách Rady Európy a DG Regio Európskej únie. Routes4U vám navrhuje rôzne trasy vo vašom regióne, ktoré budú vyhovujúce Vašim...

Letný vlak Záhoráčik je späť- Mapa s príbehom

Nadväzuje na tri úspešné sezóny župného cykloturistického Vláčika Záhoráčika. Premávať bude z bratislavskej hlavnej stanice do Plaveckého Podhradia trikrát denne v soboty, nedele a sviatky. Záhorskými obcami bude aj so špeciálnym cyklovozňom brázdiť od 4. júla do 15. septembra. Po zastavení osobnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Zohor – Plavecké Podhradie v roku 2003 prišiel nový...

Projekt „Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka“

Bol schválený vo výzve Dunajského fondu 2019. Schválená bola dotácia vo výške 7700 Eur a spolufinancovanie vo výške 300 Eur zabezpečia členovia BSK a TTSK. Z vlastných zdrojov, výstupov z iných projektov združenie zabezpečí Koncept MD a Maru s príbehom o Malom Dunaji. Výstupom projektu bude označené územie Malého Dunaja na 40tich miestach. Projekt bol podporený z...

Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Projekt Danube Islands bol realizovaný v období apríl 2019 – marec 2020. Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu a v zadaných termínoch. Výstupy projektu (Koncept, Story mapy, bannery a roll upy, brožúry, výstavy CR a cesty stakeholderom SK-HU) napomáhajú k vzájomnej spolupráci a spoločnému budovaniu cezhraničnej destinácie. Ciele projektu boli naplnené a partneri...

Stakeholder Tour

Vzájomné spoznávanie parterov, atrakcií, služieb a kultúrnych pamiatok. To je prvý krok k nadväzovaniu partnerstiev navzájom. K tomuto slúžili dve poznávacie cesty, jedna v Maďarsku v novembri 2019 a druhá na Slovensku v marci 2020.

Medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu

Rovnako dôležité pre zviditeľňovanie novej destinácie Danube Islands sú medzinárodné veľtrhy. S maďarským partnerom sme sa spolu zúčastnili Ferien Messe 2020 vo Viedni, taktiež v Bratislave Slovakiatour a Utahaz v Budapešti.

Bannery v exteriéroch a interiéroch

K zviditeľňovaniu a rozširovaniu povedomia novej destinácie Danube Islands boli spracované veľkoplošné bannery, ktoré budú visieť na viacerých verejných miestach (napr. kúpaliskách) a tiež interiérové roll upy vhodné do TIKov, hotelov či cestovných kancelárií. 3.Roll UP_85x203cm_