Online Story mapa

Online Story mapa

Online Storymapa je kombináciou troch častí:

  1. kaskádová  webstránka
  2. responzívna webová aplikácia
  3. mobilná mapová aplikácia

SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

Vlastnosti

– Reponzívna webová aplikácia

– Hosting na doméne https://domcentrope.maps.arcgis.com

– Použitá technológia: JavaScript

– Podporované prehliadače: IE 11, Chrome, Edge, Firefox

– Podporované operačné systémy mobilných zariadení: iOS, Android,

– Dve jazykové vyhotovenia:

SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN https://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

K nej sme vytvorili bannery vo viacerých veľkostiach  a jazykových mutáciách SK , AJ  a taktiež pre Storymapu  je vytvorený aj  QR kód.

Storymapu ponúkame na zverejnenie našim partnerom, oblastným a krajským organizáciám ale aj stakeholderom, ktorí majú záujem byť súčasťou tematickej cesty.

Share this post