Online Story mapa

Online Storymapa je kombináciou troch častí: kaskádová  webstránka responzívna webová aplikácia mobilná mapová aplikácia SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html Vlastnosti – Reponzívna webová aplikácia – Hosting na doméne https://domcentrope.maps.arcgis.com – Použitá technológia: JavaScript – Podporované prehliadače: IE 11, Chrome, Edge, Firefox – Podporované operačné systémy mobilných zariadení: iOS, Android, – Dve jazykové vyhotovenia: SK https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html EN https://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html K nej sme vytvorili bannery vo viacerých veľkostiach  a jazykových mutáciách SK , AJ  a taktiež pre Storymapu  je...

Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali solúnski bratia európskemu spoločenstvu. Jej trasa bude siahať od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Jej budovanie a rozvoj gestorsky zabezpečuje viacero regiónov na...