Projekt Danube Islands

Projekt Danube Islands

Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede medzi SDC a Ezus RDV -
projekt Danube Islands (Interreg SK-HU Fond malých projektov)

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 – 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.

Share this post