Blíži sa 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa – sv. Cyrila.

Blíži sa 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa – sv. Cyrila.

14. februára bude celý svet upierať zrak na Večné Mesto do Baziliky San
Clemente, kde sa každoročne koná púť k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.
Spomienka na 1150. výročie smrti Konštantína Filozofa - sv. Cyrila sa bude
konať aj v Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde si i my každý rok
spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda pripomíname.

Prosme spoločne našich učiteľov zo Solúna, aby svojím mocným príhovorom u
Nebeského Otca vyprosili nášmu národu hojnosť požehnania pri napĺňaní
svojej dejinnej úlohy a aby nám dobrotivý Boh láskavo udelil milosť zostať verným Kristovi a Cirkvi.

Veríme, že toto naše veľké duchovné spojenie prinesie nášmu národu a celej
našej vlasti potrebnú jednotu v Láske.
PhDr. Daniela Suchá
DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Share this post